Inblicksfrågan: Förbud mot engångsartiklar i plast från 2021

Engångstallrik och bestick i plast.

Frågan lyder i sin helhet:

”EU har beslutat om att förbjuda engångsartiklar i plast, som bestick, sugrör, plasttallrikar etc. från och med 2021. Vad innebär det för högskolan och restaurangen på högskolan, där man kan köpa med sig lunch i plastlådor? Kommer högskolan ställa krav på restaurangen om någon annan lösning för hämtlunch. Hur tänker man på restaurangen kring detta? Hur förbereder restaurangen sig?”

Vi lät Nils Lindh, handläggare för högskolans arbete med hållbar utveckling, Stephan Albrecht, ägare till Albrecht's Lunchrestaurang i Balder, och Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi, kommentera.

Nils Lindh:

– EU-lagstiftningen som börjar gälla 2021 är tydlig, bland annat förbjuds engångsartiklar som matlådor, bestick, med mera, i plast. Förbudet gäller även vissa nedbrytbara plaster och det kan gälla även de så kallade komposterbara besticken. Det innebär även att restaurangen Albrecht’s måste ställa om. Att detta ska ske inom bara drygt ett år är en snabb omställning och företag måste själva få orientera sig i frågan och fatta beslut. Inom gällande avtal med restaurangen är det inte möjligt för högskolan att tvinga fram en snabbare omställning, men vi kan föra en dialog om vad som kan vara bra lösningar för både restaurangen och högskolans arbete för en hållbar utveckling.

Stephan Albrecht:

– Vi använder idag komposterbara plastbestick. Givetvis kommer vi följa nya direktiv och hitta produkter som är miljömässigt lämpliga. En stor del av problematiken ligger hos tillverkarna av engångsartiklarna. De behöver ta fram alternativa lösningar. Eftersom vi är KRAV-märkta har vi krav på miljömässigt hållbara artiklar. Att ta med sig en egen matlåda är dock uteslutet med tanke på risken för kontamination samt svårigheter med storlek på medhavd låda.

Mikael Skrifvars:

– Direktivet gäller plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer, plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska utgångsämnen, samt även biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast. Det är endast plaster som tillverkas av omodifierade naturliga polymerer som inte omfattas av direktivet. I dag är all plast baserad på någon form av modifierade naturliga eller syntetiska polymerer, även de som är biologiskt nedbrytbara.
Det betyder att de bestick som nu används inte är tillåtna, och i praktiken betyder det att de inte mera får tillverkas. Man måste då ersätta med engångsbestick av andra material, till exempel trä. Sådana finns redan på marknaden.
– Observera att detta gäller plastprodukter som är avsedda för engångsbruk, Det innebär uppenbarligen att det går att använda plastbestick som är utformade så att de går att använda flera gånger, det vill säga att de ska kunna diskas och tåla upprepad användning. Sådana bestick kan ju då erbjudas för hämtlunch, och då är det upp till den som köper lunchen att hantera dempå rätt sätt.

Läs mer

Läs mer om den nya lagstiftningen (extern webbsida).

Läs EU:s direktiv: Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment.  (extern webbsida).

Foto: Mostphotos