Inblicksfrågan: Kretsloppet

”Varför får bara personal anställd vid A1 springa Kretsloppet och inte all personal som är anställd på Högskolan i Borås? Vi har ju ändå samma arbetsgivare.”

Birgitta Alfraeus, HR-chef, svarar:
– Högskolan har under ett antal år deltagit i Kretsloppet, men på grund av minskat intresse och stor arbetsinsats av några få för att alla som ville skulle kunna delta, bestämde dåvarande rektor att aktiviteten inte skulle vara högskoleövergripande utan att varje akademichef/enhetschef skulle göra en egen bedömning om man vill delta eller inte.

”Vi som ska springa Kretsloppet vill ha en funktionst-shirt med högskolans logga på. Varför finns inte det i sortimentet bland profilartiklarna?”

Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef och Lena Borén Persson, administratör, ansvarar tillsammans för högskolans profilprodukter. De förklarar:
– Vår ambition är att ha ett brett sortiment som passar både anställda och studenter. När det gäller profilkläder så har vi inte många produkter till försäljning, då detta är en vara som kräver många olika storlekar och svår att lagerhålla. Vi tar med det som en idé och kommer att undersöka vilka möjligheter som finns.