Information om händelse

På den avdelning medarbetaren arbetar har de åtgärder, som i dagsläget varit nödvändiga, vidtagits för att det ska kännas tryggt för alla medarbetare och studenter att vistas på högskolan.

Alla som behöver veta mer detaljer kring händelsen är informerade.

Läs mer om rutiner kring hot och våld

Text: Anna Kjellsson

Bild: Anna Sigge