Intervju med Disa Bergnehr

Professor Disa Bergnehr

Vad forskar du om?

- Jag forskar om (olika) föräldrars och barns liv i Sverige, vilket inkluderar studier om förskola och skola, familjeliv och fritid. I ett pågående projekt undersöks nyanlända barns och föräldrars anpassningsstrategier, och hur de förstår och förhåller sig till det svenska samhället som möter dem.  

Vad engagerar dig mest inom ditt forskningsområde?

- Mitt forskningsområde är brett och det mesta engagerar. Jag försöker alltid utgå från att olika delar hänger ihop – som att det som händer i förskolan och skolan påverkar familjelivet, och det som händer i familjen (med föräldrars arbete, fritid, syskon mm) påverkar förskolan och skolan. Jag tycker också det är viktigt att se individer som aktiva medskapare i sina liv; visserligen formas livet av sociala och institutionella strukturer, men alla, även barn och grupper som kan kallas utsatta, är delaktiga i att skapa, återskapa och göra motstånd mot de strukturer de möter.   

Vad kan deltagarna förvänta sig på ditt seminarium 15 oktober?

- Jag kommer att inleda med ett föredrag på ca en timme, där jag tar upp utmaningar och möjligheter för invandrade familjer i mötet med Sverige, och ger en bild av hur föräldrar och barn själva beskriver sina erfarenheter av att skapa sig ett nytt liv i detta land. Efter fikapaus har vi en öppen diskussion inspirerad av deltagarnas kunskap och upplevelser av att i sina yrken möta invandrade familjer.

Text: Fredrik Ros

Foto: Suss Wilén