Konferens om digitaliseringens utmaningar i Borås

Bild som illustrerar digitaliseringen

– Digitala tjänster spelar en viktig roll i dagens samhälle. Digitaliseringen förändrar människors sätt att leva och påverkar organisationers arbetsprocesser, men den innebär också olika slags tekniska och organisatoriska utmaningar, säger Stefan Cronholm, professor i Informatik vid Högskolan i Borås.

Forskare berättar om datadriven innovation

När ITSM-konferensen arrangeras för åttonde året i rad, träffas representanter från näringslivet, forskare och studenter för att bland annat diskutera hur vi kan skapa innovativa och samtidigt effektiva och hållbara IT-tjänster. En av konferensens talare är Rikard König, universitetslektor vid Högskolan i Borås, som berättar om datadriven innovation och om sitt arbete med att analysera stora datamängder. ”Datadriven innovation” är ett av de största forskningsprojekten vid Högskolan i Borås.

– I samhället i dag omges vi av stora mängder data och samlar in information från olika databaser, sociala medier, sensorbaserade kameror och liknande. Vid Högskolan i Borås undersöker vi hur vi kan analysera all denna data och hur vi kan använda data för att förbättra eller utveckla nya processer, produkter, tjänster och marknader, säger Stefan Cronholm.

Företagare delar med sig av erfarenheter

Förutom representanter från akademin, medverkar också företagsrepresentanter som delar med sig av sina erfarenheter av digital tjänsteinnovation i praktiken. En av dem är Jonas Landström vid Volvo Cars. Konferensen gästas också av bland andra ITIL portfolio manager Philip Hearsum från Axelos och Peter Hero från Support Services Institute som kommer att diskutera olika aspekter av ramverket ITIL (ITIL 4 edition). 

Viktig mötesplats

ITSM-konferensen är inte bara en viktig mötesplats för forskare och representanter från näringslivet. Den är också ett forum där studenter och arbetsgivare kan knyta kontakter.  

– Företagen letar just nu med ljus och lykta efter arbetskraft och vid ITSM-konferensen får representanterna från näringslivet en möjlighet att träffa våra studenter, det vill säga morgondagens medarbetare, säger Stefan Cronholm.

Text: Linda Rydh

Bild: Mostphotos