Möt morgondagens hållbara konsument

Personer dricker kaffe och skrattar

Konferensen ”Nationell Verkstad” samlar företag, offentliga organisationer, forskning och civilsamhälle kring hållbara sätt att leva och konsumera. Under två dagar ligger fokus på vilka mönster som håller på att växa fram och hur företag, offentlig sektor och organisationer kan dra nytta av dem.

Fakta: Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Konferensen vänder sig till deltagare från privat och offentlig sektor, akademi och ideella föreningar runt om i Sverige. Konferensen är också en del i Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030, med målet att nå en fossiloberoende region 2030. Västra Götaland är unikt i att tidigt ha pekat ut minskad och förändrad konsumtion som nödvändig för att nå klimatmålen. Science Park Borås arrangerar på uppdrag av Naturvårdsverket och Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion,i nära samarbete med Borås Stad.

– Livsstil och konsumtion sågs länge som något privat och personligt, men när planetens gränser spräckts är det en uppgift för alla att ta sig an, säger Birgitta Losman ansvarig för området Konsumtion och samhällsutveckling, vid Science Park Borås.

Inspirerande talare

Ekonomiprofessor Micael Dahlen och kulturantroprologen Katarina Graffman och många fler står redo att bidra med input kring hur vi tillsammans kan förändra våra vanor och beteenden så att vi kan bli mer hållbara. Inriktningen på konferensen är att ge ny kunskap men framför allt bättre redskap och metoder för hållbar livsstil och hållbar konsumtion.

– Vi hoppas konferensen ska ge fördjupad och breddad kunskap om livsstil. Även verktyg och metoder för att förändra. Och sist men inte minst mod och kraft att ta med hem i vardagen, oavsett om vardagen är personliga val eller beslut som tas i en kommun, i ett företag eller i en organisation, avslutar Birgitta Losman.

Läs mer

​Ta del av hela programmet 

Text: Henrik Grönberg

Bild: Brainforest (Shutterstock)