Ny bok släpper in läsaren i den medeltida människans värld

Viktor Aldrin och omslaget till Medeltida böneliv

Vad handlar boken om?           

– ”Medeltida böneliv” handlar om vanligt folks böner under medeltiden i Sverige. Livet då var inte enkelt att leva. Överallt hotade faror och döden var ständigt närvarande. De allra flesta bad till Gud, men vad som bads om har länge ansetts omöjligt att få kunskap om. Senare forskning har visat att det faktiskt går att veta något om medeltida böneliv. Boken fokuserar på medeltidens vanliga människors syn på och funderingar kring tro och deras kommunikation med Gud. Den handlar också mycket om hur man då förhandlade med helgon. 

Vilken information har vi idag om hur människor bad på medeltiden?

– Boken är baserad på min doktorsavhandling från för några år sedan. Jag ville redan då göra en populärvetenskaplig variant för att den skulle vara mer tillgänglig till allmänheten, så nu tog jag tag i det! Materialet består av dokumenterade böner från bönder, som gör att man kan komma väldigt nära den vanliga människan. Också avlatsbrev, bilder i medeltida kyrkor och flera medeltida läromedel. Det finns inte alltför mycket material, men många små snuttar ger en bra förståelse.

Vad tar läsaren med sig från boken?

– Styrkan i boken är att du får en ingång och bild till en helt annan värld. Det är spännande att se hur vi var här i Sverige för väldigt, väldigt längesedan och hur annorlunda det var. Vad som var viktigt då är kanske inte så viktigt idag. När du går till en medeltida kyrka, som vi fortfarande har många av i landet, fungerar boken dessutom som en liten guide till den värld där de som byggde kyrkorna levde. Som didaktiker tycker jag det är spännande att se hur man lärde sig och kulturellt uttryckte sig i en helt annan tid.

Vem är boken till för?

– Den är till för en intresserad allmänhet och för personer som tycker att det är kul med medeltiden och att besöka olika medeltida kyrkor. Det är inte en religionsdidaktisk bok, den är snarare för personer som är intresserade av historia, religion och hur Sverige var för länge sedan. Kanske personer som gärna går på medeltidsmarknader eller den typen av sammanhang.

Bokmässan

Viktor Aldrin är universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik med ett särskilt fokus på religionsdidaktik. Under Bokmässan i Göteborg den 26 september kommer han att berätta mer om ”Medeltida böneliv”.

Läs mer om Viktor Aldrins forskning. 

Text: Andrea Jonsson

Foto: Anna Sigge