Ny transportstudie med fokus på utsatta resegrupper

Person i rullstol ska åka Färdtjänst

– Syftet är att analysera resegrupper med olika former av funktionshinder och deras upplevda erfarenhet av befintliga färdtjänstresor, säger projektledare Per Echeverri, forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Forskningsprojektet drivs inom ramen för ”RESPONSE - Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport” och syftar till att utveckla och samordna befintliga offentligt finansierade transporttjänster. Projektet, som koordineras från Stockholm Environmental Institute, SEI Tallinn, är ett samarbete mellan regioner, lärosäten, kollektivtrafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter från Estland, Litauen, Sverige, Norge och Danmark med stöd från EU:s utvecklingsfond ”Interreg, Baltic Sea Region”. 

Projektet har ett särskilt fokus på kritiska aspekter såsom brister i användarvänlighet och hur resenärer och förare tillsammans hanterar dessa.

– Våra förväntningar på projektet är att det ska generera en bättre förståelse för de förväntningar, behov och förmågor som resenärerna har. Det är en utsatt resenärsgrupp vars röster inte alltid blir hörda. Förståelsen är central för att kunna skapa bättre och mer anpassade tjänster, säger Nicklas Salomonson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Några aktuella frågeställningar i projektet är: Vilken form av utsatthet upplever denna grupp när de reser? Vad är det i trafiken som gör att de upplever det så och vilka handlingsstrategier används för att hantera detta?

Projektet pågår i drygt 2,5 år och finansieras av EU:s utvecklingsfond Interreg Baltic Sea Region. Forskarna kommer bland annat att producera en handbok som dels redogör för erfarenheter från forskningen om resenärers behov och beteenden, dels ger rekommendationer för framtida utveckling av transportsystem för utsatta resegrupper.

Läs mer

Artikeln "Problem i färdtjänst kan undvikas med lyhördhet"

Läs mer om RESPONSE på response-project.eu/en (extern länk)

Ta även del av andra studier från Handelsgruppen som Nicklas Salomonson leder

Text: Linda Fridberg, Karlstad universitet