Olycka på Akademiplatsen

Fönstret föll från sjunde våningen i H-huset rakt ner på Akademiplatsen.

Akademiska Hus är på plats och har spärrat av för att städa. I direkt anslutning påbörjades arbetet med att utreda hur olyckan kunde ske.

En översyn av alla öppningsbara fönster på byggnaden Sandgärdet är beställd och påbörjas i början på nästa vecka. I samband med översynen kommer säkerhetshakar monteras på de fönster där det saknas.

Tills dess uppmanar Akademiska Hus att hålla fönster utan hake stängda.

Arbetsmiljöverket är inkopplat och högskolan har gjort en tillbudsanmälan.

Krissamtal

Är du student och var i närheten när olyckan skedde och behöver få prata med någon, kontakta Studenthälsan. Kontaktinformation

Är du anställd och var i närheten när olyckan skedde, kontakta din chef eller HR-chef.