Översyn av öppningsbara fönster

Akademiska Hus kommer att kontrollera alla rum, såväl kontor som lektionssalar och mötesrum, med fönster på Sandgärdet. Översynen kommer att genomföras under dagtid och kan därför störa det eventuella arbete som pågår i rummen. Det är dock viktigt att arbetet genomförs snarast.  

I samband med översynen kommer säkerhetshakar att monteras på de fönster där det saknas. Är du i ett rum där fönstret saknar säkerhetshake uppmanas du att hålla fönstret stängt till dess att en hake är monterad.  

Uppdatering 2019-09-18

Information från Akademiska Hus:

"Akademiska Hus tar denna händelse på fullaste allvar genom att utreda hur detta har kunnat hända samtidigt som vi säkrar att detta inte ska kunna ske igen. Vi avvaktar nu den externa konsultens utredning för att få klarhet i orsaken till det inträffade. Vi har en kontinuerlig och nära dialog med högskolan angående händelsen och det arbete som nu följer.

Vi förstår om det inträffade har skapat oro men hoppas att de åtgärder som vi har vidtagit i form av öppningsbegränsare vid samtliga fönster ska göra att samtliga personer som rör sig på campus åter känner sig trygga."

Läs mer

Läs nyheten om olyckan då ett fönster föll ner på Akademiplatsen.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén