Reviderad plan löser VFU-problem på sikt

Sjuksköterskestudenter

De senaste åren har det varit svårt för högskolan att få fram VFU-platser till de studenter som haft studieuppehåll och sedan ställt sig på kö att återgå till sina studier. Det gäller främst den verksamhetsförlagda utbildning, förlagd på sjukhus, som studenterna har under termin fyra.

– Det gäller bara de som varit borta från studierna och nu ansökt om att komma tillbaka. De cirka 90 personer som följer programmet är inte drabbade, berättar Kristina Nässén, studierektor för sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås.

– Förra terminen var det sju studenter som inte fick VFU-plats. I nuläget är det 13 studenter som blir utan den här kommande terminen och får vänta till nästa. Vi hoppas fortfarande på att få fram fler platser så den siffran kan ändras, fortsätter hon.

Reviderad plan möjliggör fler platser

Nu har högskolan reviderat utbildningsplanen. En förändring bland andra är att VFU:n i termin fyra kommer att delas på tre perioder. Det gör att det blir fler platser och på så sätt byggs problemet bort. Den nya planen gäller från terminsstarten hösten 2019, för de studenter som börjar sin första termin på programmet.

– Det känns väldigt bra att vi har hittat en lösning på sikt. Det betyder dock att det är tre terminer kvar tills det är bortbyggt.

– Vi har ett väldigt gott samarbete med sjukhusen i regionen. Och både från deras sida och från högskolans gör vi allt vi kan för att få fram VFU-platser. Vi är måna om att de studenter som tagit studieuppehåll ska kunna komma tillbaka och slutföra sin utbildning när de själva önskar och är klara för det, där har vi tyvärr inte lyckats fullt ut, säger hon.

Att studenter tar studieuppehåll kan ha många orsaker, men den främsta är att de inte klarat examinationer som krävs för att gå vidare. Att det är fler studenter under höstterminen 2019 som inte får VFU-plats än vårterminen beror på att det varit fler i kö.

– Men det kan vara annat också som gör att man tar paus från studierna, och hur många som ansöker om att återgå till sina studier varje termin varierar, säger Kristina Nässén.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Högskolan i Borås