Så minskar du dina sopor

Kamran Rousta, universitetslektor och expert inom avfallshantering.

Hur gör jag för att slänga mindre sopor?

– När du ska köpa någonting exempelvis en vara, ska du tänka till en extra gång och ställa dig frågor som: Behöver jag verkligen detta och vad händer om jag inte köper det? 

– Även när du ska slänga varor kan du ställa frågor som: Kan det leva vidare i form av second hand? Eller kan jag lämna det till återvinningen? För att på så vis låta materialet leva vidare.

Varför är det så viktigt att minska mängden sopor?

– Mängden av hushållssopor är väldigt liten jämfört med alla sopor i vårt samhälle. Men effekten av det är väldigt stor. Att minska ett kilo hushållssopor kan minska tio-tals kilo sopor i resten av produktionskedjan. Det innebär att minskad konsumtion och ökad materialåtervinning har stor vinst för miljö.

Forskare tipsar, är en av flera nyheter där högskolans forskare tipsar om klimatsmarta val.

Text: Annie Klasén
Foto: Ida Danell och Mostphotos