Så står du emot konsumtionshetsen

För en klimatsmart[AK1]  värld behöver vi konsumera mindre, men hur ska jag stå emot konsumtionshetsen? Anita Radon, universitetslektor och expert inom företagsekonomi inriktning marknadsföring svarar:


 [AK1]Kände att jag behövde förklara kopplingen till miljön…

För en klimatsmart värld behöver vi konsumera mindre, men hur ska jag stå emot konsumtionshetsen? Anita Radon, universitetslektor och expert inom företagsekonomi inriktning marknadsföring, svarar:

– Fundera på varför du känner hets. Är det behovet av någonting som orsakar hetsen eller är det yttre påverkansfaktorer? Att bättre förstå sina behov och önskemål av något leder till bättre köp och kan reducera konsumtionshetsen som uppstår. Forskare tipsar är en av flera nyheter där högskolans forskare tipsar om klimatsmarta val.

Varför är det viktigt att inte handla i onödan?

– Den egna ekonomin blir lidande inte minst, det finns alltid ett nytt köp att göra och att försöka toppa det förra blir i längden svårt. Att konsumera det man verkligen känner för eller behöver leder till bättre tillfredsställelse och även till bättre miljö.

Text: Annie Klasén
Foto: Mostphotos