Tar sig an stora samhällsfrågor på Bokmässan

Samtal i högskolans monter under Bokmässan 2018.

Bibliotekshögskolan finns sedan flera år representerad med en egen monter B06:69 på Bokmässan i Göteborg 26–29 september.

Maria Ringbo och Malin Ögland, båda universitetsadjunkter vid Bibliotekshögskolan, samordnar högskolans deltagande:

– I år fylls vår monter av fler programpunkter än någonsin. Många av våra forskare kommer dit för att samtala om sin forskning och vi har också bjudit in andra aktörer inom biblioteksfältet som till exempel Svensk biblioteksförening, säger Maria Ringbo.

– Samtalen kommer att handla om bland annat normer kring maskulinitet och jämställdhetsarbete, tonåringars sömnbehov, barn- och skolbibliotekariers kompetenser och en studie om nyanlända biblioteksguider. Det är ämnen som har stor samhällsrelevans och som vi tycker är viktiga att synliggöra, säger Malin Ögland.

Under mässan deltar högskolans forskare och lärare i flertalet seminarier, både i mässans seminarieprogram och i den egna montern. I mässans seminarieprogram har högskolan fyra olika seminarier med fokus på litteratur, bibliotekarier och barns delaktighet.

Seminarieprogram:

Torsdag 26/9 kl. 10:00–10:45 – Hur inkluderar vi barn och unga?

Ofta tolkas delaktighet som att barn och unga tar del av olika verksamheter. Hur deras röster och engagemang kan få inflytande är dock fortfarande en stor utmaning. Utifrån aktuell forskning diskuteras hur krav på delaktighet påverkar kompetensbehoven hos bibliotekarier som arbetar med barn och unga.

Torsdag 26/9 kl. 14:00–14:45 – Folkbibliotekens kompetensbehov

Många vänder sig till folkbiblioteken för att få hjälp med att navigera i en digital verklighet. Forskare ser ett samband mellan besök på folkbibliotek och informationssökning online samt läsning i olika former. Vilka utmaningar, möjligheter och krav på kompetens medför den digitala utvecklingen för folkbiblioteken?

Fredag 27/9 kl. 12:00–12:45 – Bibliotekarien – aktivist eller tjänsteman?

Bibliotekarier har i den offentliga debatten uppfattats som aktivister när inköpsförslag nekats för att litteraturen sagts bryta mot förvaltningens värdegrund. Justitieombudsmannen, JO har riktat kritik mot detta då biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Lördag 28/9 kl. 12:00–12:45 – Ljudboksboomen under lupp

Streamingtjänsterna stod förra året för hela tillväxten i bokbranschen. Den lyssnade berättelsen är omtyckt – men vad är det egentligen som skiljer ljudboksupplevelsen från läsningen av en tryckt bok? Och hur kan den digitala förändringen av läsarvanor komma att påverka bransch, läsare och författare?

Tid och plats: 26–29 september, kl. 09:00–18:00, Svenska Mässan, Göteborg

Läs mer på hb.se/bokmassan

Text: Anna Kjellsson

Foto: Helen Rosenberg