Utbildning i informationssäkerhet ger effekt

Syftet med den digitala utbildningen, som riktade sig till alla medarbetare på högskolan, var att öka kompetensen och medvetenheten kring hur information ska hanteras och skyddas.

Fakta
Under våren 2019 pågick en informationssäkerhetsutbildning för alla anställda på Högskolan i Borås. Utbildningen genomfördes digitalt med en lektion varje vecka under kursen. Varje lektion tog cirka 2-5 minuter att genomföra.

Bilderna i nyhetens topp visar jämförelsen av den bedömning som deltagarna gjort innan och efter utbildningen.

Ev. frågor hänvisas till dataskydd@hb.se

– Förutom att fler nu hör av sig till IT-avdelningen så svarade alla deltagare också på ett antal frågor, rangordnade 1–5, innan utbildningen startade och efter genomförandet. Utifrån denna effektmätning kan vi se en ökad medvetenhet kring phishing, ransomware och sekretess, konstaterar Anna Dahlén (reds anm. se bild 1 i nyhetens topp).

Om man av någon anledning inte slutförde samtliga lektioner så är det fortfarande möjligt att göra det. Via de mejl som skickades ut under utbildningen går det att starta en lektion, och i slutet av varje lektion finns länkar till alla övriga lektioner.

– Vi vill att alla medarbetare genomför utbildningen för att öka medvetenheten kring informationssäkerhet. Därför vill vi uppmana alla som ännu inte genomfört utbildningen att ta sig tid att gå igenom den.

För nyanställda startas nya utskick av utbildningen ett par gånger om året, och nästa omgång påbörjas under september.

Text: Johanna Avadahl
Foto (startsida): Suss Wilén