Veronica studerade och uppskattade livet i Indonesien

Veronica Andersson

Varför valde du att studera utomlands?

- Jag har alltid varit intresserad av hur saker och ting fungerar i olika världsdelar. Det är fascinerande att få kontakt med nya kulturer och människor. Man kan verkligen lära sig mycket från upplevelserna och får nya insikter som berikar ens liv. MFS var en utmärkt möjlighet som utmanade och breddade mina kunskaper på olika plan under min studietid på Högskolan i Borås.

Hur valde du vart du ville åka?

- På grund av min indonesiska bakgrund har jag alltid varit lite extra intresserad av allt gällande det landet, därför valde jag att åka till Jakarta, huvudstaden i Indonesien. På grund av min sjuksköterskeutbildning ville jag veta och uppleva mer om sjukvårdsystemet där, särskild inom palliativ vård för pediatriska patienter, vilket blev mitt ämne som jag utforskade i mitt examensarbete.

Vad tyckte du om Indonesien?

- Jakarta är en överbefolkad stad med en livlig trafik. Men det är också en stad med sina trevliga mångkulturella människor och stora variationer av olika maträtter från diverse delar av landet. Kontrasterna mellan de olika samhällsklasserna som man kunde hitta där upplevde jag som både fängslande och sorgligt, särskild när jag gjorde min fältstudie bland de som var mer utsatta i samhället. Tar man sig ut från storstäderna är Indonesien ett väldigt vackert land med många sevärdheter.

Har du några tips till andra studenter som vill åka utomlands?

- Att våga åka! Det hjälper mycket om du kan göra färdigt alla tentor och inlämningsuppgifter samt att skriva så mycket av uppsatsen som möjligt innan avresan. Planera och förbered din resa och vistelse så bra som möjligt innan. Det är bra att ha en plan B, C etcetera men se också till att kunna vara öppen och flexibel. Det finns en fördel med att inte se på händelserna så allvarligt när man är där när allt inte alltid går som man hade tänkt sig.

Kort om Minor Field Studies (MFS)
MFS är ett SIDA-finansierat stipendieprogram med syfte att öka svenska studenters intresse för globala utvecklingsfrågor och att verka i globala sammanhang. Fältstudien genomförs under minst åtta veckor i ett utvecklingsland och resulterar i ett examensarbete eller en uppsats.

Vilken var din bästa upplevelse från tiden utomlands?

- Att jag träffade många trevliga människor och fick ett välkomnande bemötande under fältstudien, och att jag fick en överraskningsfest från några kompisar på min födelsedag där.

Vad tar du med dig från den här upplevelsen?

- Människor kan klara mycket mer än man tror, med stöd och kärlek från sin omgivning. Upplevelserna under hela MFS-vistelsen påminde mig om att vara ödmjuk och fokusera mer på vad man har i livet, istället av det man inte har. Vi har så mycket att vara tacksamma för här i Sverige! Allt jag fick vara med om under min MFS-resa blev verkligen ett minne för livet.

Läs mer om stipendieprogrammet MFS.

Text: Andrea Jonsson

Bild: Privat