Akademichefens hälsning april 2020

Tf akademichef Claes Lennartsson

Vi påverkas också i det  privata, och då vi i större utsträckning arbetar från hemmet blir även det en faktor med stor påverkan i våra liv. Jag har stor respekt och förståelse för den oro som väcks av denna viruspandemi, och jag vill understryka vikten av att vi fortsätter arbeta tillsammans för att minska takten i smittspridningen.

Samtidig vill jag också lovorda det omställningsarbete som har gjorts på kort tid, inte minst för att ställa om utbildningar till distans. Just nu tror jag att vi fortfarande lever i en process med vissa inslag av tunnelseende: det är så mycket att hantera i delvis nya arbetsformer att vi inte klarar att se helheten och inse hur fantastiskt mycket som har åstadkommits. Det kommer att finnas utmaningar och problem att hantera med anledning av omställningen, men med stöd och förståelse, och med ett gott samarbete myndigheter emellan, så kommer vi att klara av detta tillsammans.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla kollegor vid A3, inklusive förstås alla våra kollegor i stödverksamheten. I en stund som denna visar det sig hur väl vi samarbetar och att vi när stunden kräver det också kan hitta utmärkta lösningar på kort tid. Jag hoppas att ni alla kan unna er en påsk med välförtjänt avkoppling, och att vi också kan koppla bort en del av oron och samtidigt upprätthålla en uppmärksamhet på det som vi fortsatt behöver fokusera – social distansering – för att hantera ”den lede fi”. Håll kontakten, håll distansen.

Glad påsk trots allt!

Claes