Akademins kvalitetssäkring av utbildning

Målet med handlingsplanen är att tydliggöra de huvudsakliga problemområdena, vem som ska utföra arbetet och hur uppföljningen ska gå till.

I utlåtandet från UKÄ framgår bland annat att:

  • Programråden fungerar inte inom alla delar på högskolan.
  • Information som kvalitetssystemet genererar verkar inte användas på ett systematiskt sätt.
  • Brister i systematiken gällande kurs- och programutvärderingar.
  • Studenter inom vissa utbildningar nås inte av resultatet av kurs- och programutvärderingar.
  • Belägg saknas för utvärderingsmodellen fungerar i praktiken.

Under våren 2020 har en arbetsgrupp av samordnare från både akademierna och centralt tillsatts för att se över olika delar av kvalitetssystemet, bland annat styrdokument för program- och kursutvärderingar och programråd. Intentionen är att förenkla och tydliggöra rutiner och att skapa bättre förutsättningar för pedagogiskt stöd för kurs- och programverksamhet.

– Det är viktigt att vi initierar arbetet med programutvärderingar under våren, i synnerhet för att ge avgående studenter möjlighet att ge sina synpunkter på sin utbildning. Att få in återkoppling från studenterna är en viktig del av högskolans kvalitetssystem för utbildning, säger Alen Doracic.

Akademins kvalitetssamordnare Alen Doracic och utbildningssamordnare Therése Andersson kommer finnas tillgängliga för stöd i detta arbete. En stödinsats är bland annat de drop in-möten som hålls två måndagar i april mellan kl. 15:00-15:30 via Zoom där programansvariga välkomnas att diskutera frågor rörande arbetet med programutvärderingar.

  • 20/4 15:00-15:30
  • 27/4 15:00-15:30

Länk till Zoom-mötet

Topic: Drop-in för frågor om program- och kursutvärderingar
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://hb-se.zoom.us/j/188671174

Meeting ID: 188 671 174