Corona inget hinder: Högskolans första disputation via videolänk

Sina Seipel, Ramon Garrote och Nils-Christer Persson i salen där disputationen sändes via videolänk.

– Det var aldrig ett alternativ för oss att ställa in. Nu är vi jättenöjda med resultatet, säger Eva Gustafsson, studierektor för forskarutbildningen inom textil och mode och ordförande i FoU-nämnden.

Efter flera års forskarutbildning är dagen äntligen här, dagen då doktoranden offentligt försvarar sin avhandling och förhoppningsvis får sin doktorstitel. Hur disputationen ska genomföras är noga reglerat, med krav på att betygsnämnd och opponent ska vara närvarande och att allmänheten ska kunna delta. I mars tvingade coronakrisen fram nya riktlinjer som godkänner användning av videolänk. 

Att ställa in disputationer eller licentiatseminarier på grund av restriktioner kring fysiska möten och resor var aldrig ett alternativ, säger Eva Gustafsson.
– Nej, det var det inte. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) signalerade snabbt att lärosäten kunde göra på andra sätt. Vi tog fram riktlinjer för högskolan, bland annat att betygsnämnden ska få ta del av hela disputationen och ha möjlighet att diskutera och ge betyg i ett enskilt virtuellt rum.

Reserver på plats

I går försvarade Sina Seipel sin avhandling Ink jetting of photochromic ink – Towards the design of a smart textile sensor. Opponent Karen De Clerck, professor vid Ghent University i Belgien, samt medlemmar i betygsnämnden och övrig publik, som Sina Seipels familj i Tyskland och Kanada samt kollegor från högskolan, medverkade via videolänk.

På plats i salen fanns förutom Sina Seipel bland andra Eva Gustafsson och docent Nils-Krister Persson, som var reserv ifall tekniska problem skulle göra att någon i betygskommittén föll bort. Ett tiotal kollegor satt glest placerade i den fysiska salen.  

När Sina Seipel presenterade sin avhandling delade hon skärm med de cirka 40 personer som följde disputationen via videolänk. Professor Mikael Skrivfars, också på länk, agerade moderator.

Efter att betygsnämnd och opponent ställt sina frågor, flyttade de tillfälligt till ett separat virtuellt rum för att överlägga. De kom senare tillbaka till det öppna virtuella rummet och meddelade att Sina Seipels avhandling hade godkänts och berömde henne för ett bra utfört arbete och en bra presentation. 

– Det är ju lite ovanligt att genomföra en disputation på det här sättet, men jag är övertygad om att kvaliteten på disputationen inte påverkades av det virtuella formatet. Tekniken och kommunikationen mellan de olika parterna fungerade utmärkt, sammanfattade Sina Seipel efteråt. 

Öppnar för fler medverkande

Eva Gustafsson säger att det framför allt fanns två risker att ta hänsyn till i planeringen av den virtuella disputationen. Strulande teknik är en sak, en stel tillställning är den andra.  
– Med tanke på tekniken är det viktigt att ha både hängslen och livrem. Vi hade utsedda reserver ifall någon inte skulle kunna medverka, och telefoner redo ifall någons nätverk skulle gå ner. Nu fungerade det väldigt bra, vi var väl förberedda med körschema och fick bra support, säger Eva Gustafsson.

Kanske kan de nya erfarenheterna göra att det blir fler virtuella disputationer, även efter coronakrisen.
– Man kan tänka sig det, nu när vi har testat detta och infrastrukturen har byggs ut. Det skulle spara många resor och kostnader i samband med disputationer. Kan vissa personer medverka på distans öppnar det upp för att vi kan bjuda in fler personer till betygskommittén.

Läs mer

Om högskolans riktlinjer: Så påverkar corona högskolans disputationer och licentiatseminarier
Om Sina Seipels avhandling: Ny produktionsmetod kan ta smarta textiler till marknaden

Text: Lina Färm
Foto: Solveig Klug