Coronaviruset: Högskolan utbildar sjuksköterskor från SÄS

Det är på högskolans kliniska träningscentrum (KTC) som sjuksköterskorna på SÄS utbildas i olika omgångar under perioden 15–22 april. I lektionssalar vanligtvis för vårdstudenterna förbereds nu sjuksköterskorna för att kunna ta hand om coronapatienter med akut andningssvikt, antingen på sjukhusets särskilda intensivvårdsavdelning eller på de två beredskapsavdelningar som har byggts upp.

Anna Kängström är till vardags lärare på ambulansutbildningen och en av lärarna vid sektionen för vårdvetenskap på högskolan som har tagit fram utbildningen. Hon berättar om uppdraget som sker i samverkan med utbildningsenheten på SÄS:

– Vi har samlat den expertis vi har på högskolan inom intensivvård och har på kort tid satt ihop en utbildning som ska ge sjuksköterskorna grundläggande kunskaper för att kunna ta hand om patienter med akut andningssvikt. Det är stort spann av ämnen som utbildningen tar upp och för oss har det varit viktigt att den inte är för avancerad, utan är lätt att ta till sig, säger hon.

Hektiskt schema

Utbildningen varvar workshoppar och föreläsningar med mer praktiska moment. Schemat är hektiskt och mycket ska hinnas med. Anders Sterner utbildar i grundläggande smittskydd. Han är doktorand på högskolan och har en bakgrund som intensivvårdssjuksköterska. Han har nyligen varit på fältsjukhuset utanför Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, där han de senaste veckorna har utbildat vårdpersonal inför deras möten med coronapatienter. Nu står han framför en av grupperna och visar de olika stegen för på- och avklädning av skyddskläder.

– Den största risken att bli smittad är när du klär av dig. Dina skydd kan vara kontaminerade* av droppsmitta eller att det finns aerosoler* i luften. Efter ett långt arbetspass på 4–6 timmar, där du är ordentligt trött, ofta genomsvettig och att det känns som att du har arbetat i en sopsäck, då är det viktigt att du orkar behålla fokus och inte slarvar när du tar av dig skyddsutrustningen. Ta hjälp av varandra, läs instruktionerna och se till att hela tiden vara förberedd, uppmanar Anders gruppen.

Bra utbildning

Gruppen består av fyra sjuksköterskor som jobbar på medicinsk- och kirurgisk akutsjukvårdsavdelning, sjukhusets bemanningsservice och inom vuxenpsykiatrin. Nu får de testa momenten själva. Först tar de på all skyddsutrustning, sedan av med allt, allt i en bestämd ordning. Händerna spritas frekvent enligt en viss princip. Det sista gruppen tar av är andningsskydden. Anna Råberus jobbar som sjuksköterska inom vuxenpsykiatrin men har sedan tidigare lång erfarenhet inom operation och anestesi. Nu utbildas hon för att kunna ta hand om coronapatienter. Hon är nöjd med utbildningen. 

– Det har varit jättebra dagar och en otroligt bra utbildning från högskolan, som jag vet har jobbat intensivt, även över påskhelgen, med att ta fram den. Utbildningen har gett oss bättre förutsättningar och verktyg inför det vi ska ställas inför. Jag som ändå har jobbat länge som narkossjuksköterska har fått med mig bra kunskap. Väldigt proffsigt tycker vi alla i min grupp, säger hon.

Vad blir ditt uppdrag på SÄS under denna coronasituation?

– Jag kommer att arbeta på intensivvårdsavdelningen med coronapatienter och går på mitt pass redan i helgen (intervjun genomfördes torsdagen 16 april red. anm.). Uppdraget är att ta hand om patienter, där de flesta ligger i respirator för att få hjälp med andning och syresättning.

Hur känner du inför uppdraget?

– Det är med blandade känslor. Det är klart man ställer upp och hjälper till. Det är bra att vi kan avlasta intensivvårdspersonalen som jobbat så hårt i flera veckor, men samtidigt har vi respekt inför uppgiften. Det finns en osäkerhet om vad vi kommer att ställas inför och det är mycket eget ansvar att skydda sig själv och sina medarbetare.

Om utbildningen

Totalt utbildas ett 30-tal sjuksköterskor under två dagar uppdelade på 8-12 personer i tre olika omgångar under perioden 15-22 april.

Ämnen som tas upp är:

 • Akut omhändertagande och akut bedömning utifrån A-E (som primärt syftar till att identifiera och behandla livshotande tillstånd i rätt ordning. Bokstäverna står för: Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure*)
 • Hur de mobila intensivvårdsgrupperna på sjukhuset jobbar (MIG-team)
 • Skattningsskalan MEWS (Modified Early Warning Score) för värdering av vitala parametrar
 • Basal omvårdnad vid covid-19
 • Grundläggande smittskydd
 • Ventilatorgenomgång
 • Föreläsning i akut andningssvikt
 • Workshop och simulering
 • CVK/Artärnål
 • Sond
 • Bukläge
 • Medicinsk teknik
 • Sugbehandling av nedre luftvägar
 • Läkemedel
 • Palliativ vård
 • Reflektion kring närståendes perspektiv

* vardhandboken.se

Kontaminerat = förorenat
Aerosoler= luftburna partiklar

Text & foto: Henrik Grönberg