Datadriven tjänsteutveckling får 11 miljoner från KK-stiftelsen

– Vi är glada över den här möjligheten som projektet innebär och ser att det även kommer att stärka forsknings- och utbildningsmiljön Handel och IT. Projektet möjliggör för oss att etablera långsiktiga relationer med företag, skapa en hållbar plattform för tillväxt samt stärka miljöns forskningsanknytning, säger Stefan Cronholm, professor i informatik vid Högskolan i Borås.

Under en tid då många företag tvingas permittera anställda, blir det här projektet än mer angeläget. Att kunna erbjuda ny och eftertraktad kompetensutveckling som gör både medarbetare och företag mer konkurrenskraftiga känns viktigt, säger Stefan Cronholm.
– I de här besvärliga och oroliga tiderna känns det ändå positivt att vi som högskolan kan erbjuda något som förhoppningsvis kan hjälpa både individer och företag vidare.

Bakgrunden till projektet är bland annat de trender som visar att företag i ökad utsträckning önskar nyttja data för att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Förmågan att nyttja data har blivit den viktigaste framgångsfaktorn när det gäller ökad tillväxt. Med möjligheterna inom datadriven tjänsteutveckling följer även en del utmaningar som brist på ändamålsenliga digitala, problem med datatillgänglighet, brist på tillit till data men även otillräcklig kompetens avseende avancerad dataanalys. Med andra ord är data-driven tjänsteutveckling inte bara en teknisk utmaning utan även en organisatorisk utmaning, som delas av många företag.

– Många företag behöver öka sin kompetens för att bli framgångsrika inom datadriven tjänsteutveckling och i samverkan med ett 20-tal företag ska Högskolan i Borås utveckla ett kursutbud som ska ge en ökad kunskap om både tekniska och affärsmässiga utmaningar, säger Stefan Cronholm.

Kursutbudet ska erbjuda ökad kompetens, inte bara avseende avancerade dataanalys och annan teknisk kompetens, utan också en kompetens om hur data och dataanalys kan användas för att skapa nya tjänster och affärsmodeller som i sin tur kan bidra till ökade kundvärden.

Projektet ger Högskolan i Borås en möjlighet att kombinera undervisning för befintliga studenter med avancerad och flexibel utbildning för företag. Högskolan ser stora möjligheter till ett ökat samarbete med yrkesverksamma personer som kan bidra till ökad kvalitet i andra forskningsprojekt och kurser.

– Vi får en utmärkt möjlighet att utveckla vår utbildningsverksamhet och samtidig stärka samverkan med näringslivet, säger Stefan Cronholm.
– Tidigare erfarenheter av samverkan med företag i forskningsprojekt har varit framgångsrika, senast i projektet Datadriven innovation som snart avslutas. Finansiering av detta nya projekt stärker forskningen vid Högskolan i Borås genom att vi kan fortsätta utveckla samverkan med fler företag och samproducera kunskap tillsammans med dem.

Läs mer

Datadriven tjänsteutveckling

Stefan Cronholm

Text: Kristina Stålberg