Det elektroniska biblioteket

Data

På bibliotekets webbplats hittar du många resurser och tjänster du kan använda dig av på distans. När det gäller åtkomst till abonnerade resurser som databaser, tidskrifter och e-böcker är det bra att ha bibliotekets webbplats som utgångpunkt då våra länkar till resurserna ger möjlighet för dig att logga in.

Några exempel på resurser du kan använda på distans

I övrigt står hela vår webbplats till ditt förfogande.

Kontakt med biblioteket

Om du har några frågor om resurser och tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Måndag till fredag:

  • Telefon: 033-435 40 50, kl. 10:00-14:00
  • E-post: biblioteket@hb.se, kl. 08:00-18:00

Text: Klaz Arvidson