För bra för att vara sant? Nytt poddavsnitt om myter i skolan

Anita Norlund

Anita Norlund berättar om hur det var när hon själv arbetade som lärare och fick råd som byggde på horoskop-liknande antaganden, och om hur ett tusen fakturor nu granskas för att visa vilken kompetensutveckling som skolor köper in. I avsnittet som går att lyssna på här nedan tipsar hon också om hur lärare ska kunna skilja metoder som faktiskt fungerar, från rena myter.


Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.