För bra för att vara sant? Nytt podd-avsnitt om myter i skolan

Anita Norlund

Anita Norlund berättar om hur det var när hon själv arbetade som lärare och fick råd som byggde på horoskop-liknande antaganden, och om hur ett tusen fakturor nu granskas för att visa vilken kompetensutveckling som skolor köper in. I avsnittet som går att lyssna på här nedan tipsar hon också om hur lärare ska kunna skilja metoder som faktiskt fungerar, från rena myter.