Gästdoktorander från hela världen stärker forskningen

Bildkollage: fasaden på Balder och flaggor

De gästdoktorander som är här just nu och arbetar med projekt inom resursåtervinning kommer från Thailand, Brasilien, Kina, Indonesien, Iran och Italien.

Gästdoktorander är inskrivna som doktorander vid ett annat lärosäte, men genomför en del av sin forskning här på Högskolan i Borås. Vanligtvis stannar de 6–12 månader. De finansieras externt. Syftet med att ta emot gästdoktorander är att stimulera akademiska utbyten och skapa kontakter för att stärka exempelvis ett forskningsprogram. Handledningen sker från hemlärosätet och högskolan tillhandahåller tillgång till labb och mentor.

Professor Mohammad Taherzadeh, forskningsledare för området Resursåtervinning förklarar vad gästdoktoranderna betyder för högskolan.

– Gästdoktoranderna är en viktig pusselbit i internationaliseringen vid högskolan och samarbetet med omvärlden. Genom dem får vi in ny kunskap och kompetens, och det leder även till att vi finner nya samarbetspartners i omvärlden.

På vilket vis bidrar gästdoktoranderna till forskningen?

– De bidrar till att skapa en starkare forskningsmiljö här på högskolan och de hjälper även våra egna doktorander och forskare i deras forskning.

Vad gör de för något på högskolan?

– De arbetar med egna forskningsprojekt som brukar leda till sampublicering med våra forskare. Vanligtvis integrerar vi deras projekt i pågående forskning på högskolan.

Hur söker de sig hit?

– De brukar kontakta våra forskare i första hand. När de har fått klartecken från sitt hemuniversitet och från oss att de kan komma hit skrivs de in på någon av våra projektkurser, tilldelas en examinator och examineras i vanlig ordning.

Forskning med gott renommé

Gästdoktoranden Dong-Min Ying från Kina berättar varför han valde Högskolan i Borås och resursåtervinning.

– Min handledare på hemuniversitetet känner mycket väl till professor Mohammad Taherzadeh och den forskning inom resursåtervinning som bedrivs här. Forskningsgruppen är mycket professionell och jag uppskattar labben. Att vara här en längre tid är mycket intressant och givande, berättar Dong-Min Ying.

Text: Solveig Klug