Inblicksfrågan: Finns det planer på förmånscykel

Cyklister som pendlar

Frågan lyder:

”Borås stad erbjuder sina anställda "förmånscykel" dvs. köp av cykel via arbetsgivaren. Bra initiativ tycker jag. Något som högskolan diskuterat som ett led i friskvårdssatsningen?”

Maria Kantvik, HR-controller svarar:

– Det är inget som är aktuellt just nu. Det krävs en genomlysning och en upphandling för att genomföra den här typen av insats.

– Dessutom är förmåner genom bruttolöneavdrag generellt sett inte alltid ekonomiskt fördelaktigt för den enskilda medarbetaren. Det behöver inte vara så när det gäller cykelförmån, men det kan vara bra att känna till.

Text: Anna Kjellsson

Bild: Mostphotos