Inblicksfrågan: Skräpmejl och mejladresser på hb.se

Frågan lyder: ”Antalet skräpmejl har ökat betydligt det senaste året på hb-mejlen. Att ha en särskild mapp för skräpmejlen hjälper inte, massvis av mejl kommer till inkorgen. Går det att stoppa detta? Tänker på att vi fortfarande skriver ut våra mejladresser i sin helhet på högskolans hemsida, kan det bidra?"

Jane Edström, tf. IT-chef, ger följande svar:

– Vi använder oss av Sunets mejlfilter i vår hantering av skräpmejl och blockerar väldigt stora mängder skräpmejl varje dygn. Vi ser dock inte att mängden skräpmejl generellt har ökat det sista året. Om en enskild medarbetare plötsligt får en stor ökning av antalet skräpmejl så bör personen kontakta IT för att få hjälp.

Från kommunikationschef Annie Andreasson kommer följande svar:

– Jag är medveten om att det kan medföra problem när vi på högskolan har valt att ha medarbetares mejladresser offentligt på högskolans webbplats. Det är dock ett val som vi, och flera andra lärosäten, har gjort för att det ska vara enkelt att nå alla anställda, och för att visa att vi är en öppen myndighet. Vi måste också följa de riktlinjer som finns för tillgänglighet på webben.

– Det kan finnas fler sätt att få tag på våra mejladresser än via hb.se. Lärare, forskare och andra medarbetare nås, förutom via webbplatsen, också via andra arenor som exempelvis via sociala medier där det kan vara enkelt att spåra mejladresser. Det är också viktigt som enskild medarbetare att fundera på vad det kan innebära att ge ut sin jobbmejladress i olika situationer.

– Det är också värt att veta att vi juridiskt sett skulle kunna välja att endast ha en mejlingång till myndigheten, exempelvis till registrator. Det skulle dock innebära flera andra problem.

– Men vi uppskattar att frågan ställs och tar med oss den till framtida diskussioner kring vår webbplats. 

Läs mer

Specifikt om myndigheters kontaktvägar i riktlinjerna för tillgänglighet på webben (extern länk)

Kontaktuppgifter till IT