Nya huvudskyddsombudets första uppdrag – coronakrisen

Susanne Håkansson

Vi träffar henne några veckor senare och frågar om uppdraget.

Vad fick dig att ta på dig rollen som huvudskyddsombud?

– Jag har en längre tid sökt efter nya utmaningar för att komma vidare i yrkeskarriären. Sedan några år tillbaka är jag ledamot i Saco och de fackliga frågorna är jätteintressanta och ger mig en möjlighet att få vara med att påverka. Frågor kring arbetsmiljön är viktiga och ligger mig också varmt om hjärtat. Därför kändes det som ett naturligt steg att gå in i en roll där jag både kan bidra med min kompetens och mitt engagemang.

Hur har den första tiden som huvudskyddsombud varit?

– Redan veckan innan jag tillträdde som huvudskyddsombud kastades jag in i arbetet med coronakrisen och första dagen i rollen satt jag med på det första krisgruppsmötet. Sedan har coronakrisen upptagit det mesta av min tid. Det är verkligen en utmaning som ingen har ställts inför tidigare och som präglas av många beslut som man behöver ta ställning till och där tiden inte alltid funnits för att reflektera över om rätt beslut fattats. Samtidigt har coronakrisen gjort att jag på mycket kort tid fått möjlighet att etablera kontakter i organisationen och inom skyddsombudsgruppen, där vi har en haft en tät kontakt.

– Men allt handlar så klart inte om corona. Jag har även andra uppgifter att sätta mig in i, exempelvis en rad risk- och konsekvensanalyser för ett antal nya system som kommer att implementeras på högskolan inom kort. Vi har ombyggnationer i form av nya tentasalar och nya öppna ytor i Balder för studenterna, jag leder också våra skyddsombudsmöten och ska se till att vårt arbete går framåt. Fast en hel del i skyddsrollen är inte nytt för mig. Genom mitt fackliga engagemang har jag haft bra insyn i frågor kring både arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vad innebär det att vara huvudskyddsombud? Varför är denna roll viktig?

– Som huvudskyddsombud är det viktigt att hålla ihop skyddsorganisationen och ha ett helhetsperspektiv på vad som sker på högskolan. Jag sitter med i den centrala arbetsmiljökommittén och jag leder skyddsombudsgruppen och har regelbunden dialog med högskolans ledning och HR.

– Alla skyddsombud på högskolan har ansvar för sitt skyddsområde och sitter med i olika lokala grupperingar, exempelvis lokala arbetsmiljökommittéer. De är med på skyddsronder, bevakar att och är med när risk- och konsekvensanalyser genomförs, med mera. Vi bevakar att arbetsgivaren följer lagstiftningen kring arbetsmiljöfrågor och att vi har en säker och bra arbetsmiljö på högskolan både när det gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Viktigt att komma ihåg är att skyddsombuden är till för samtliga medarbetare och studenter på högskolan.

Vad har du för stöd i rollen som huvudskyddsombud?

– Stödet utgörs främst av de andra skyddsombuden på högskolan. Utan dem hade jag inte klarat detta uppdrag, för det är verkligen ett gemensamt ansvar som vi alla tar.  Eftersom jag även är facklig förtroendeman utgör de fackliga parterna också ett stöd. Som skyddsombud har du även möjlighet att ta del av utbildningar riktade just mot skyddsombud. Jag tycker även att skyddsorganisationen och arbetsgivaren har en god dialog och det finns en ömsesidig förståelse för våra olika roller och våra olika uppdrag.

Du är också skyddsombud för en akademi och ett par avdelningar…

– Akademin för textil, teknik och ekonomi saknar i dagsläget skyddsombud, så jag täcker upp som skyddsombud där tills någon annan kan ta vid. Sedan är också jag ordinarie skyddsombud för Forskning och innovation och för Rektors stab.

Läs mer

Om Susanne Håkansson

Huvudskyddsombud: Från och med 1 mars, 2020. Ordinarie skyddsombud för Rektors stab och Forskning och innovation. Är tillfälligt skyddsombud för Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Grundanställning: Studie- och karriärvägledare
Examen: Arbets- och organisationspsykologi
Började på högskolan: 2008
Brinner för på fritiden: Konst och musik, inom konsten just nu speciellt Hilma af Klint (svensk kvinnlig pionjär inom abstrakt måleri) och Piero Fornasetti (italiensk konstnär, scenograf och formgivare). Vad gäller musik gillar jag klassisk musik och musikal och har gått kurser i improvisationsmusikal.

Skyddsombud sökes
Är du intresserad av arbetsmiljöfrågor och av att vara skyddsombud, anmäl ditt intresse till ditt fackförbund eller Susanne Håkansson. Som utsett skyddsombud får du utbildning i arbetsmiljöfrågor och du har rätt att verka som skyddsombud på arbetstid.

Text och foto: Solveig Klug