Nya lärarrepresentanter i högskolans styrelse

Så här tänker de kring sitt nya uppdrag:

Emma Almingefeldt, universitetsadjunkt på Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning:

– För mig är det viktigt att högskolan har som mål att vara i framkant så att våra studenter känner att de får en modern utbildning som rustar dem för framtiden. Jag brinner för digitalisering, internationalisering och hållbar utveckling, och ett ökat fokus på detta är hjärtefrågor för mig.

– I mitt arbete som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk har jag förmånen att vara involverad i kurser i alla former, på alla nivåer, förutom forskarutbildning, och med studenter från hela världen vilket gör att jag kommer kunna bidra med ett brett lärarperspektiv i min roll som lärarrepresentant i högskolans styrelse.

– Den viktigaste frågan för mig att jobba för är att Högskolan i Borås ska finnas kvar och vara drömalternativet oavsett om det gäller campusförlagda eller nätbaserade utbildningar.

Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy, universitetslektor på Sektionen för ingenjörsvetenskap:

– Jag har varit på högskolan under de senaste tio åren och jag har sett utvecklingen kring internationalisering. Fler lärare från andra länder är anställda vid högskolan än någonsin tidigare. Eftersom jag kommer från ett annat land kan jag förstå lärare från olika arbetskulturer och bakgrunder. Jag kommer att kunna ge styrelsen kunskap om hur olika beslut påverkar lärare med olika bakgrunder.

– På högskolan finns också många lärare som forskar eller vill forska. Jag som forskare och lärare har en bra förståelse hur det fungerar att kombinera dessa arbetsuppgifter. Dessutom uppmuntrar högskolan lärare att delta i forskning. Jag kan ta med mig perspektiv som forskande lärare till styrelsen.

Lena Hedén, docent på Sektionen för vårdvetenskap:

– Mina erfarenheter och perspektiv grundar sig yrkesmässigt i en karriär som specialistsjuksköterska inom barncancervården och inom akademin som lärare och forskare. Jag disputerade 2012 vid Uppsala universitet inom pediatrik och verkar sedan 2013 som universitetslektor vid Högskolan i Borås. Med förståelse för och kunskap om högskolevärldens organisation, styrning och regelverk både som ledare och anställd hoppas jag kunna bidra med övergripande perspektiv för att nå hållbara forsknings- och undervisningsmiljöer vid högskolan med nyttogörande som ledord.

– En fråga jag skulle vilja arbeta mer med är en tydligare profilering av högskolans utbildnings- och forskningsområden.

Slutar som lärarrepresentanter gör Viktor Aldrin, Kimmo Kurkinen och Maria Wolmesjö.

Läs nyhet om de två nya externa ledamöterna.

Text: Anna Kjellsson

Bild: Ida Danell/privat/Henrik Bengtsson