Stressig inledning vid övergången till distansundervisning

I en artikelserie träffar vi några av akademins lärare som berättar hur det har gått. Först ut träffar vi Agnes Nagy, universitetslektor i byggteknik och hållbart samhällsbyggande, och Tatiana Svedén, universitetsadjunkt, som undervisar studenterna på Tekniskt basår i kemi.

– Vi har digital undervisning i alla våra kurser i byggteknik nu, inklusive handledning av examensarbeten. Jag har en pågående kurs med 50 byggstudenter och handledning av några examensarbeten som pågår digitalt.

Hur tycker du det fungerar?

– Det fungerar bra. Det var lite stressigt till en början, både för oss och för studenterna. Vi har haft digitala inslag i våra kurser sedan tidigare, men inte i denna uppfattning som gäller nu.

– Som lärare tycker jag att det är förvånansvärt att allt det digitala har fungerar så bra, Zoom, inspelning, gruppmöten, hantering av de inspelade delarna, allt. Och att våra datorer orkar med så många program öppna samtidigt. Vi har fått väldigt mycket stöd från de som ansvarar för Pingpong, Zoom och IT.

Hur upplever du studenternas reaktion om övergången till distansundervisning?

– Studenterna hade farhågor till en början, det är ju ett annat sätt att ta del av föreläsningarna, att ta del av kursmaterial och att ha diskussionerna via Zoom. Så det var en hel del nytt att lära sig även för dem. Men nu har det blivit något lugnare och alla har börjat hitta sitt sätt att arbeta på digitalt.

Vad har du för tips till kollegorna kring distansundervisning?

– Att ha mer framförhållning inför digital undervisning är nog nödvändig. A och O är att se till att ha undervisningsmaterialet anpassat och klart innan det digitala mötet sker. Tänk på att rattandet av det digitala tar väldigt mycket uppmärksamhet, och då gäller det att själva undervisningsstoffet bara flyter på.

Studenten Antin Trogen som går andra året på byggingenjörsprogrammet instämmer i att övergången har fungerat relativt bra.

– Jag är positivt överraskad över hur smidigt det har gått. Verktyget för distansmötena fungerar jättebra. Vi använder det både till föreläsningarna och oss studenter emellan. Jag och några kurskamrater öppnar ett Zoom-möte när vi gör räkneövningar tillsammans. Men det blir ju aldrig riktigt som när man träffas fysiskt. Det som är negativt för mig personligen är att jag har svårt att plugga ensam, jag behöver kunna diskutera med kurskamraterna och läraren. Det jag saknar är exempelvis sådant som att kunna peka på ett papper eller visa en uträkning, det är småsaker egentligen men ändå betydelsefulla. Och så missar man ju kroppsspråket. Jag behöver lägga mycket mer tid på studierna än tidigare.

Laborationer i kemi en utmaning 

Även lärarkollegan Tatiana Svedén upplever att övergången har gått bra, men att det har krävts mycket tid för förberedelser. Hon undervisar studenter på Tekniskt basår i kemi.

– Lektionerna fungerar bra. Det tycker studenterna också. Jag får lägga mera tid för att anpassa lektionerna för distansundervisning, men följer ändå schemat strikt och har inte gjort några ändringar.

Vad har det varit för utmaningar?

– Det som är svårast att anpassa är laborationerna. Basårstudenterna har redan ansökt till högskoleutbildningar i höst och laborationerna behöver göras på något sätt så att de får sina poäng. Det finns virtuella laborationer på nätet, men dessa kostar. Jag har använt mig av några laborationer som är gratis, men det finns inte så många sådana att hämta. Hela påskhelgen och omtentaveckan gick åt till att anpassa laborationerna. Jag har tagit fram filmer och många diskussionsfrågor. Några av laborationerna går jag igenom hemma i mitt kök och studenterna gör dem hemma hos sig. I den ena laborationen används ananas och gelatin och i den andra laborationen används kiwi, diskmedel och bordsalt.

Text: Solveig Klug
Porträttfoto: Erik Wasselius/Privat
Foto: Anna Sigge