UKÄ intervjuar medarbetare: ”Gynnar vår utveckling”

Exteriörbild, campus.

UKÄ:s platsbesök är en del av myndighetens granskning av högskolans kvalitetssystem för forskning, som en del i en pilot där tre lärosäten är först ut att granskas. I mitten på mars var UKÄ på besök  och nu är det alltså dags för fördjupade intervjuer med medarbetare och doktorander från olika delar av verksamheten.

Hej Kim! Hur gick besöket den 12 mars? 

– UKÄ intervjuade personer i flera olika grupper, det var högskolans ledning, akademichefer, forskargruppsledare, doktorander, nämnder, verksamhetsstöd med flera. Vi tyckte att det var en bra stämning och bra frågor. UKÄ har sedan meddelat vilka frågor de vill fördjupa sig i. Framför allt vill de veta mer om hur vi tar hand om de resultat som vi får från vårt kvalitetssystem. Det handlar till exempel om hur vi använda oss av statistik, t.ex. bibliometriska data, som genereras i vårt system när vi fördelar pengar till forskare. De vill också se exempel på forskningsplaner, plan för jämställdhetsintegrering och policy kring vem som får använda vår infrastruktur som labb och bibliotek, för att nämna några saker.

Det som jag tycker är viktigt med det här arbetet och de här besöken, är att vi gör det här för oss själva, för Högskolan i Borås. Det är inte något slags prov. Om vi exempelvis har svårt att förstå vad UKÄ frågar efter, så går vi tillbaka till dem och tydliggör det. Det här är ett samarbete mellan oss och UKÄ som gynnar vår utveckling.

Som medarbetare på högskolan, hur insatt bör man vara i kvalitetssystemet för forskning?

– Forskargruppsledare och forskare behöver vara insatta och veta vad som förväntas av dem, eftersom det påverkar dem mer direkt. Generellt för alla medarbetare så är det viktigt att veta att vi har ett system idag, som vi vidareutvecklar. Under 2020 tar vi ett stort steg i vidareutvecklingen. Själva granskningen kommer att hjälpa oss där, och det är väldigt viktigt för högskolan att vi får ett optimalt system på plats. Vi får inte slarva här.

Hur påverkar corona-krisen den här processen?

– Inte mycket, än så länge. Den största påverkan är att våra medarbetare har en mycket pressad arbetssituation och att fördjupningsintervjuerna förmodligen sker via Zoom. Den återkoppling vi har fått från medarbetare är att Zoom fungerar över förväntan.

Läs mer

Kvalitetsprocess för forskning

Text: Lina Färm
Foto: Suss Wilén