De får CVS forskarstöd på 500 000 kr

Digitaliseringen organisatoriska effekter

En studie av digitaliseringens utmaningar och möjligheter för lärare inom universitet och högskola. Här studeras vad den snabba övergång till distansarbete som utlösts av Covid-19 krisen inneburit i termer av ökad styrning och professionalism för yrkesverksamma inom högre utbildning, en yrkesgrupp som utgör en central del av välfärden. Med utgångspunkt i nyttjande av digitala verktyg relateras arbetsmiljöfrågor till frågor om kontroll och granskning, autonomi och inflytande. Studien är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Jönköping. Projektet leds av fil dr. Christina Mauléon (projektledare), övriga medverkande är fil. dr. Sara Hejlm-Lidholm och professor Tomas Müllern (JU).

Fallet Norrby

Analyser av interventioner. Projektet syftar till att nå kunskap om hur samverkansinsatser för minskad brottslighet i urbana miljöer kan nå goda resultat. Med utgångspunkt i Borås Stads tidigare kartläggning samt samtal med boende och representanter från kommunala, statliga, privata och civilsamhälleliga aktörer analyseras det nuvarande läget. Studien utförs av professor Micael Björk.