Praxis Symposium III – Academic professional and student responsibility for a world worth living in

Högre utbildning kännetecknas idag av flera, ibland motstridiga, krav som gör den akademiska världen allt mer utmanande och komplex. Parallellt med detta förändras våra samhällen i otroligt snabb takt, vilket ökar kraven på akademiska miljöer att vara både lyhörda och förebyggande så att pågående förändringar gynnar, och inte missgynnar, de samhällen, yrken, och individer som universitet och högskolor tjänar. 

De omfattande miljömässiga, sociala, politiska, ekonomiska och hälsorelaterade utmaningar som vi står inför idag, tillsammans med den högre utbildningens samhälls- och medborgaruppdrag, kräver att vi individuellt och kollektivt hanterar dessa utmaningar, agerar utifrån förståelse och insikt, och skapar förhållanden som understödjer människors kapacitet till att åstadkomma handling och förändring. De sätt på vilka akademiker och studenter har anpassat sig till de omfattande samhällsförändringarna under nuvarande pandemi visar att detta är fullt möjligt.

Symposiet vänder sig till dig som kritiskt och produktivt vill diskutera allas vårt ansvar, handlingsutrymme och förmåga att agera i dessa komplexa tider.
Symposiet arrangeras av Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning.

Organisationskommitté:
Richard Baldwin, Marita Cronqvist, Lill Langelotz, Marcus Levinsson, Kathleen Mahon, Giulia Messina Dahlberg och Susanne Strömberg Jämsvi.