Årets alumner 2020: Hanna Claesdotter och Fredrik Logenius

Årets alumner; Hanna Claesdotter och Fredrik Logenius

2020 blir första året som Högskolan i Borås utser Årets alumn.

– Det är för mig en viktig utmärkelse och jag är därför glad över att vi har instiftat den i år. Utmärkelsen stärker högskolans varumärke och bygger stolthet hos både alumner, högskolans studenter och personal, säger rektor Mats Tinnsten.

I år går utmärkelsen till Hanna Claesdotter och Fredrik Logenius.

– Årets alumner är två personer med ganska olika profiler; den ena är en ambitiös designtekniker som tagit sin karriär till den internationella scenen och den andra är en framgångsrik lokal entreprenör. Hanna och Fredrik visar att det går att använda kunskap från sin tid på högskolan till att lyckas göra avtryck efter sina studier, och de visar också på bredden av de utbildningar som vi ger här på högskolan, konstaterar rektor Mats Tinnsten.

Ur motiveringarna

Hanna Claesdotter, kandidatexamen från Designteknikerutbildningen

”I en tid där studenter i sina framtidsdrömmar blir alltmer värderingsstyrda visar Hanna Claesdotter att det med ett stort mod, engagemang och målmedvetenhet går att ta sig långt. Tillsammans med starka värderingar kring hållbarhet och jämlikhet har hon framgångsrikt tagit sig vidare från sina studier till ett spännande jobb inom cykelbranschen i London. En bransch som historiskt sett varit mycket mansdominerad.

Trots att hon inte längre är kvar inom Sveriges gränser har Hanna Claesdotter sedan hon gick sin utbildning visat en stor vilja att stödja nuvarande studenter i att nå framgång i sina studier och att bidra till utbildningens kvalitet och professionsanknytning. Detta genom att verka som en god ambassadör för Textilhögskolan samtidigt som hon ideellt bidragit till olika projekt kopplade till textil och mode.”

Läs en intervju med Hanna Claesdotter

Fredrik Logenius, ekonomie magisterexamen från Dataekonomutbildningen

”Ett hållbart företagande bygger till stora delar på innovations- och anpassningsförmåga. Fredrik Logenius har som entreprenör byggt upp ett IT-företag med en sund företagskultur och ett tydligt fokus på CSR-arbete. Fredriks arbete genomsyras av en tydlig målmedvetenhet och en betydelsefull vilja att med sitt företag vara en innovationskraft i samhället.

När coronapandemin i år påverkade företag över hela världen gav Fredrik och hans företagskompanjon över en natt möjligheter för restauranger i Borås att hitta en väg ut ur krisen. Detta samtidigt som de kunde ge gymnasielever, som inte fick vara på skolan, en möjlighet att fortsatt få en, för många, betydelsefull skollunch. Företaget utvecklade en app genom vilken dessa elever kunde hämta en lunch hos lokala restauranger – ett koncept som spridit sig över hela landet.”

Läs en intervju med Fredrik Logenius

Om utmärkelsen Årets alumn

Utmärkelsen Årets alumn är inrättat av Högskolan i Borås för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av tidigare studenter och går årligen till två personer. Årets alumn tilldelas ett diplom, en plats på högskolans ”Wall of Fame” och möjlighet att gästföreläsa.

Nomineringar till Årets alumn kan lämnas av alla med anknytning till Högskolan i Borås såsom personal, studenter, studentkår och högskolans alumner. Beslut om vem som tilldelas utmärkelsen fattas av högskolans rektor efter förslag av en jurygrupp bestående av prorektor (ordförande), representanter från högskolan, studentkåren, Borås Näringsliv och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.