Attraktiv och komplett – högskolan har nya mål

Vy över campus och staden

Högskolans vision är: ”Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad.”. Tillsammans med de två nya målen tar högskolan nu sikte på den framtida utvecklingen.

– Det är glädjande att vi nu kan presentera de mål och strategier som ska styra vår verksamhet de kommande åren, säger rektor Mats Tinnsten.

– Med det första målet ”Det attraktiva lärosätet” har vi tydliggjort den akademiska friheten samtidigt som vi visar på det ansvar vi tar för framtiden. Det här är ett fundamentalt viktigt mål för oss på högskolan och det ska bli väldigt spännande att se hur vi som organisation kan genomföra strategiarbetet så att vi tar viktiga steg mot att uppfylla det.

– Det andra målet ”Kompletta akademiska miljöer 2.0” är ett viktigt begrepp som vi vill hålla fast i men samtidigt vill vi visa på förnyelsen inom själva målet, därav 2.0. De flesta av våra medarbetare känner igen begreppet från tidigare mål och strategidokument men nu vill vi ta ytterligare steg i den riktningen. I detta mål ligger även vår ambition om universitetsstatus som vi fortsatt har.

Fyra strategier för att nå målen

Kopplat till de nya målen finns också fyra strategier:

  • digitalisering
  • profilering
  • miljöer för lärande
  • tillsammans och gränsöverskridande

– Strategierna ska hjälpa oss att nå målen och i förlängningen stödja vår vision. I detta sammanhang får vi nog säga att vi tack vare pandemin har fått en flygande start när det gäller digitaliseringsarbetet. Viktigt framåt blir naturligtvis avvägningen mellan campus och distans i ett nytt normalläge. Jag är övertygad om att samtliga strategier kommer att generera spännande verksamhet framöver.

Det var den 9 december som högskolans styrelse fattade beslut om det nya dokumentet ”Mål och strategier för Högskolan i Borås 2021–2025”. Dokumentet ska gälla från och med budgetåret 2021.

Läs mer

Högskolans webbsida om mål och visioner