Bli en global samhällsutvecklare genom ny master

– Alla som har en treårig ingenjörsexamen är välkomna att söka. Resursåtervinning och cirkulär ekonomi är framtiden och vi behöver många nya med masterexamen inom området. Här får du möjligheten att bli en global samhällsbyggare som ingenjör, forskare eller inom ledarskap, säger Anita Pettersson, programansvarig vid Högskolan i Borås.

Utbildningarna inom resursåtervinning är viktig ur flera aspekter. Studenterna som läser mastersprogrammen får förutom fördjupade kunskaper inom vald inriktning även en internationell kompetens, och en nära anknytning till högskolans forskargrupper inom resursåtervinning och textil. De får också en utbildning som riktar sig mot de behov som finns inom näringslivet.

– Vår forskningsmiljö är mycket internationell och vi har doktorander från hela världen, säger Peter Therning, sektionschef inom resursåtervinning och samhällsbyggnad.

– En annan aspekt som är viktig för oss är att de doktorander som vi rekryterar till högskolan ofta kommer från våra egna mastersprogram. Men det är också viktigt för hela Sveriges forskning, för många som inte får en doktorandtjänst här rekryteras av andra lärosäten både nationellt och internationellt, säger Anita Pettersson.

Tidigare har Högskolan i Borås erbjudit en masterutbildning i resursåtervinning. Men från och med hösten 2021 finns det nu möjlighet att välja mellan tre masterutbildningar med olika inriktningar: Masterprogram i resursåtervinning – bioteknik och bioekonomi.
Masterprogram i resursåtervinning – hållbara energitekniska processer.
Masterprogram i resursåtervinning – polymera material för den cirkulära ekonomin.

Kontakt

Anita Pettersson, programansvarig

Läs mer om vår forskning inom resursåtervinning.