FAQ från stormöte om corona

Missade du detta möte? Här har vi sammanfattat några av de vanligaste frågorna.

Frågor om salstentamen

Frågor om VFU

Frågor om riskgrupper

Frågor om kvalitet i utbildningen

Frågor om teknisk utrustning