Förslag byte/fyllnadsval av ledamot i Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande

Förslag
Universitetslektor Petter Johansson utses till ny ledamot (och ersätter Anne-Sofie Mårtensson) i utskottet under resterande mandatperiod vilken är till och med 2021-06-30.

Motivering
Petter Johansson har lång erfarenhet av kursledarskap och kursutveckling främst inom ämnet matematik. I kursutveckling visar han prov på ett gediget kvalitetsarbete och kreativitet samtidigt som han har studenten i centrum i allt han gör. 

Förslaget anslås på högskolans officiella anslagstavla, och informeras på akademins webb samt i personalinformation till berörda sektioner, under perioden 2020-12-11 - 2021-01-08.

Synpunkter på förslaget lämnas under denna period till Carina Théen (carina.theen@hb.se ).
Forsknings- och utbildningsnämnden fattar därefter beslut om tillsättning av ledamot i januari 2021.

Ta del av hela förslaget om byte av ledamot i Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande.