Frågor och svar från stormöte om coronaviruset

I vissa fall har flera frågor på samma tema slagits samman till en. Notera att svaren är sammanfattade utifrån de större diskussioner som pågick under stormötet.

Är du intresserad av de frågor som kom upp på studenternas stormöte på fredagen? Här kan du ta del av den sammanställningen.

Frågor kring medarbetares arbetsmiljö och teknik

Frågor om undervisning i stort

Frågor om tentamen

Frågor om studenters arbetsmiljö och teknik

Frågor om internationella studenter

Övriga frågor