Nivå gul aktiveras – allt ska ske på distans

Rektor Mats Tinnsten har nu fattat beslut om att all undervisning och examination ska ske i distansbaserade former. Undantag kommer endast att beviljas då det finns synnerliga skäl. Beslutet har sin utgångspunkt i regeringens skärpta rekommendationer samt rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

– Vår utgångspunkt har länge varit ”distans när det går, campus när det behövs” men nu är läget i samhället än allvarligare och det är nödvändigt att genomföra en skärpning. Vi är medvetna om att beslutet med kort varsel kommer att påverka både medarbetare och studenter, men tillsammans måste vi göra vad vi kan för att minska smittspridningen i samhället, säger Mats Tinnsten.

Beslutet gäller i dagsläget till och med den 24 januari, om inget annat beslut kommer. Beslutet kan också komma att förlängas. Det är därför starkt rekommenderat att planera för att genomföra all verksamhet helt på distans under resten av vårterminen 2021.

Uppdatering 30 december

Rektor Mats Tinnsten har i dag fattat beslut om undantag från huvudregeln att all verksamhet ska bedrivas digitalt eller på distans.  Undantag gäller ett fåtal moment vid samtliga akademier. Berörda studenter kommer att få information av kursansvarig.

Uppdatering 4 januari

Nu finns det en uppdatering kring examinationer vid Nivå gul med tips för dig som är lärare. Här finns informationen.

Läs mer

Medarbetare får information per mejl och studenter får information i PING PONG.

Rektorsbeslutet finns att läsa i diariet, dnr. 258-20 från och med onsdag 23 december.

Högskolans webbsida med information med anledning av corona