Ny modell förutsäger hållbarhet för 3D-print på textilier

För tre år sedan började Prisca Eutionnat-Diffo sin forskarutbildning inom det internationella doktorandprogrammet SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles). Då arbetade hon som ingenjör och del av det forsknings- och utvecklingsteam som arbetar med mattor, på Autoneum i Storbritannien, en av världens ledande tillverkare inom fordonsakustisk och värmeisolering för fordon. Hennes forskning fokuserade främst på att utveckla egenskaper för textilier som används inne i bilar.

– Jag valde att utbilda mig för att bli textilingenjör först och främst för att jag är en passionerad forskare, och för att textil är ett mer konkret vetenskapligt område. Textil finns överallt och som textilingenjör öppnas många dörrar inom industrin, säger Prisca Eutionnat-Diffo.

Brett användningsområde

Den typen av textilier hon har arbetat med är de funktionella och tekniska. Där är det funktionen, inte estetiken, som är i fokus. Ett exempel är skyddshandskar, vars främsta funktion är att skydda bäraren från att skära sig. Tekniska och funktionella textilier har ett brett användningsområde inom en mängd olika branscher, som exempelvis jordbruk, sjukvård och fordonsindustrin.

Prisca Eutionnat-Diffo hade länge funderat på att doktorera, eftersom hon ville gå på djupet med ett specifikt och spännande ämne. Av en händelse tipsade en kollega henne om SMDTex-programmet. Men det var nära att hon missade tillfället.

– Jag fick höra om SMDTex bara tre dagar innan ansökningstiden gick ut. Jag är verkligen tacksam mot min vän och kollega, säger Prisca Eutionnat-Diffo.

Utmaning att bibehålla textilens kvalitet

Som textilingenjör ser hon med intresse på framväxten av funktionella textilier och tekniker som 3D-printing. Det blev också ämnet för hennes avhandling, 3D printing of polymers onto textiles: An innovative approach to develop functional textiles.

Med 3D-printat polymertryck på textil av polyester går det att integrera sensorer på textilen. Sensorerna kan exempelvis mäta hjärtfrekvens eller temperatur. Hon valde att titta närmare på FDM, Fused Deposition Modelling, som är en välkänd teknik inom 3D-printing. Jämfört med befintliga konventionella metoder har den fördelar som resurs- och kostnadseffektivitet, ger lite avfall och passar skräddarsydd produktion. Att använda den för att applicera funktionella lager av polymerer på textil, är däremot nytt. Utmaningen med den tekniken är att bibehålla textilens kvalitet, när det kommer till böjning, flexibilitet, draghållfasthet och nötning.

Genom experiment och statistisk modellering visar Prisca Eutionnat-Diffo hur textilens utförande kommer att påverkas vid 3D-printing med FDM-teknik. Dessutom har hon visat hur olika sammansättningar av termoplastiska polymerer och elastomerer, när de används och trycks på textilen på ett visst sätt, gör att det textila materialet behåller sin flexibilitet. De vidhäftande egenskaperna kunde också förbättras, genom att funktionalisera textilens yta och genom att tillsätta bindemedel.

– I det korta perspektivet kan mina resultat vara till nytta för andra forskare i fältet. På lång sikt kan mitt arbete tillsammans med mer forskning bli särskilt användbart för akademin och industrin, i utvecklingen av funktionella textilier, säger Prisca Eutionnat-Diffo.

Fantastiska och utmanande år

De tre åren som forskarstuderande inom SMDTex, där doktoranderna har arbetat dels i Sverige, Frankrike och Kina, beskriver hon som både fantastiska och utmanande. Coronapandemin hindrade henne visserligen från ett sista besök i Kina och några återstående experiment som skulle ha utförts i Frankrike. De var dock inte en del av hennes avhandling, och på det hela taget blev hennes avhandling mycket lite påverkad av pandemin.

Den 1 december försvarade hon sin avhandling inom Textil materialteknik vid Högskolan i Borås.  Sedan ett par månader tillbaka arbetar hon på Autins i Storbritannien, ett företag som tillverkar lösningar inom akustik och värme, bland annat för fordon och kontorsinredning.

– Jag är väldigt glad och nöjd över att ha slutfört avhandlingen. Jag har drömt om den här dagen i flera år och ibland kan jag inte förstå att jag är klar. Jag vill verkligen tacka den Europeiska kommissionen, mina väldigt trevliga och professionella handledare från Sverige, Frankrike och Kina, mina kollegor från de tre universiteten, mina vänner och familj, för deras stöd under den här tiden.

Läs mer

Avhandlingen 3D printing of polymers onto textiles: An innovative approach to develop functional textiles