Polisutbildningen blir egen akademi

Sedan starten har utbildningen varit organisatoriskt placerad vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

– Under sommaren 2018 kom beskedet om att Polisprogrammet skulle starta och redan i januari 2019 tog vi emot våra första studenter. Vi hittade då ett sätt att organisera verksamheten som en enhet under Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2), men vi visste att vi skulle behöva se över organisationen i takt med att utbildningen växte, berättar rektor Mats Tinnsten.

Polisutbildningen, som är en uppdragsutbildning, omsätter cirka 100 miljoner kronor och är i dag fullt utbyggd med 576 studenter och 40 polislärare.

– En stor anledning till den organisatoriska förändringen är för att vi även framåt ska kunna uppfylla de förordningar och lagrum som finns. Både när det kommer till ekonomi och organisation. Men det handlar också om att utveckla den akademiska delen av utbildningen. Vi har som långsiktigt mål, förutsatt att nödvändiga beslut tas av våra politiker, att skapa en akademisk polisutbildning med utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning. En utveckling som skett inom vår sjuksköterskeutbildning och vårdforskningen, förklarar Mats Tinnsten.

Utbildningen i Borås är den polisutbildning som har högst söktryck i Sverige, och från och med hösten 2021 kommer Polisprogrammet utökas med två klasser.  

– Det är väldigt glädjande att det går bra för vår utbildning, men högmod går före fall. Det gäller att vi förändrar vår organisation för att strukturera oss på ett mer hållbart sätt, och att vi framöver har förutsättningarna att utvecklas och ta till vara på den fina start vi fått med vår polisutbildning, avslutar Mats Tinnsten.

Akademin för polisiärt arbete kommer ledas av tf. Akademichef Lotta Dalheim Englund och innefatta två sektioner; Sektionen för polisutbildning campus och Sektionen för polisutbildning distans.

Medarbetare och studenter kommer att tillhöra den nya akademin från och med den 1/1 2021. Dock kan det dröja fram till 1/7 2021 innan studenternas organisatoriska tillhörighet är uppdaterad i samtliga system såsom Ladok och PING PONG.