Undersöker betydelsen av elitfotbollsföreningars livskraftiga omvärldsrelationer

– Jag har i en tidigare studie (Oudhuis & Tengblad 2019) tillsammans med Stefan Tengblad undersökt vad som utmärker framgångsrika elitidrottsföreningar inom fyra skilda lagidrotter (fotboll, ishockey, handboll och basket). I denna studie väljer jag att tillsammans med min kollega Marcus Gianneschi fördjupa kunskapen kring faktorn omvärldsrelationer, säger Margareta Oudhuis, senior professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Fokus ligger på tre områden: Publik, sponsorer och politiker.

– Vi ser dessa som särskilt avgörande intressenter för elitidrottsföreningar generellt. Med denna fördjupning menar vi att det även blir möjligt att bidra med ny teoretiskt kunskap till tidigare teorier om organisatorisk resiliens. Dagsläget ger oss en unik möjlighet att studera hur man kan komma tillbaka efter kriser eller andra externa påfrestningar, med coronapandemin som ett tydligt exempel.

Elitfotbollsföreningen har en unik betydelse för samhället

­Organiserad idrottsverksamhet är Sveriges största folkrörelse. Idrottsrörelsen har över 3 miljoner medlemmar, där fotbollen är det största förbundet med cirka 1 miljon medlemmar.

– Lägger vi till publik, volontärer, sponsorer och allmänt idrottsintresserade medborgare framstår idrottsrörelsen som en gigantisk samlingsplats för en stor del av den svenska befolkningen. Elitfotbollen har därmed en unik betydelse för samhället med sin närmast obestridda ställning som event- och upplevelsearena, en mötesplats som skapar gemenskap, stolthet och samhörighet i staden och regionen, säger Marcus Gianneschi, universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Forskarna vill genom studien synliggöra betydelsen av livskraftiga omvärldsrelationer för elitfotbolls­föreningars överlevnad. Samt skapa en ännu större förståelse för idrottsrörelsens avgörande betydelse för det svenska samhället i fråga om folkhälsa, gemenskap och social hållbarhet. Dessutom kommer resultatet från studien att användas i undervisningen på Högskolan i Borås.

Läs mer

Margareta Oudhuis, senior professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås

Marcus Gianneschi, universitetslektor inom företagsekonomi, vid Högskolan i Borås