Digitala möten spar tid, kraft och är bra för miljön

Bildkollage: Karin Cardell, bakgrundsbild ett e-möte

– Är det möjligt att digitalt delta i ett möte som annars kräver resa väljer jag som regel det. Jag efterfrågar också möjligheten att kunna delta på distans och det händer att jag tackar nej till ett möte om den möjligheten inte finns.

Minska resandet i tjänsten – för klimatet 
Högskolan strävar efter att minska verksamhetens påverkan på miljön. Ett mål i detta arbete är minskat resande i tjänsten för att minska utsläppet av koldioxid. Ett sätt är att resa med tåg hellre än med flyg, ett annat är att välja resfria möten.

Vad ser du för fördelar med digitala möten?

– Fler digitala möten sparar klimat och miljö, ger lägre kostnader för tjänsteresor och mindre tidspress. Min erfarenhet är att formen fungerar bäst i regelbundet återkommande och kortare möten med mindre grupp av deltagare. Gränsen för allas aktiva mötesdeltagande går nog runt 8-10 personer. Dessutom krävs självklart en fungerande teknik.  

Hur gör man om det är en grupp man inte känner?

– Man kan växla mellan fysiska och resfria möten. Bra är att börja med fysiskt möte.

Och om det är en större konferens eller liknande på annan ort?

– Möjlighet att följa konferenser digitalt live eller i inspelat i efterhand ökar. 

Vilket verktyg använder du främst vid resfria möten?

– Jag är en frekvent och nöjd användare av ZOOM. Konferenser och möten via telefon är också ganska vanligt.

Var det svårt att lära sig att använda verktyget?

– Visst fanns det en spärr i början, men det går fort över. Första gången hade jag hjälp över axeln, men sen såg jag hur lätt det var. Men precis som med alla möten krävs också här en bra mötesledare.

Hur upplever du att högskolan står sig när det gäller resfria möten?

– Jag tror att vi kan använda det än mer systematiskt.

Vad har du för tips till de som vill börja använda ZOOM?

– Pröva i liten grupp med några kollegor.

Läs mer

Intervjun ingår i en artikelserie på temat "Minska resandet i tjänsten – för klimatet".

Resa med tåg eller flyg – eller helst inte alls (publicerad 2020-01-21).

Distansmöten en naturlig mötesform på sikt (publicerad 2020-01-30).

Läs mer om resfria möten. 

Läs mer om ZOOM. 

Text: Solveig Klug
Bildkollage: Porträttfoto, Anna Sigge, bakgrundsbild, Mostphotos