Förvaltningschef slutar

Karin Cardell har arbetat många år på Högskolan i Borås och i dess ledning verkat för högskolans positiva utveckling. Hon började 1999 och utsågs 2003 till förvaltningschef. Vid sidan av det högskoleinterna arbetet har hon även haft flertalet nationella uppdrag bl.a. för Sveriges universitets- och högskoleförbund, LADOK-konsortiet och Arbetsgivarverket. Vid bildandet av Textile Fashion Center var Karin Cardell ansvarig för högskolans ingående verksamhetsdelar.

Stf. förvaltningschef Svante Kristensson går in i Karins ställe.

Text: Annie Andréasson
Foto: Anna Sigge