Han utvecklade utbildningsmiljön – utses till ny hedersdoktor

Romulo Enmark

­Romulo Enmark var prefekt vid Bibliotekshögskolan 1993–1997. Därefter var han prorektor vid Högskolan i Borås. Efter sina år vid Högskolan i Borås fortsatte han sin akademiska bana som rektor vid Högskolan i Halmstad samt Försvarshögskolan.

Fakta
Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av en individs mycket framstående insatser för högskolans verksamhet. Romulo Enmark kommer att tilldelas titeln filosofie hedersdoktor inom området Biblioteks- och informationsvetenskap.

Under sin tid som prefekt vid Bibliotekshögskolan gjorde Romulo Enmark avgörande insatser för att utveckla den utbildningsmiljö som länge varit en yrkesutbildning till att bli den livskraftiga och internationellt framstående akademiska utbildnings- och forskningsmiljö den är i dag.

Genom hans dynamiska ledarskap skapades det professurer, ett internationellt ledande forskningscentrum i kulturpolitisk forskning grundades och en forskarutbildning i samarbete med Göteborgs universitet startades.

Jag är oerhört glad och hedrad samt rätt så överraskad. Jag trodde att mina insatser, som jag då var väldig stolt över när det begav sig, var bortglömda – inte minst med tanke på att jag själv så sällan har haft tid att tänka på dem. Livet funkar ju tack och lov på det viset. Att plötsligt oväntat utses till hedersdoktor decennier efter jag var verksam är en ära som går långt bortom allt jag hade kunnat föreställa mig, säger Romulo Enmark.

Vikten av en hedersdoktor

En hedersdoktor är en person som betytt och betyder mycket för högskolans utveckling. Det är till följd av examensrättigheter på forskarnivå, som högskolan genom hedersdoktorat kan uppmärksamma personer som är viktiga för högskolan.

– Romulo Enmarks insatser har varit av stor betydelse för högskolans, och framför allt Bibliotekshögskolans, utveckling. Därför är det oerhört glädjande att nu kunna tilldela honom ett hedersdoktorat som än starkare kommer att knyta honom till oss, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Romulo Enmark kommer att tilldelas hedersdoktoratet vid Högskolan i Borås akademiska högtid den 17 april 2020.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Rickard Kilström