Inblicksfrågan: Översyn av gymmet

Hantlar

Frågan lyder: ”Jag tycker att det är fantastiskt att vi har ett eget gym här på jobbet men borde inte utrustningen ses över och kompletteras lite? Inte några dyra saker utan kettlebells, fräscha mattor och någon plywood jump box vore toppen. Tänker att det handlar om ca 3000 kr totalt för detta.”

HR-specialist Marcus Lindström svarar:

– I och med den friskvårdssatsning som rektor har beslutat om finns det nu medel för att genomföra en upprustning av träningslokalen. Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet.

– Du får gärna mejla mig ifall du har förslag på utrustning eller andra synpunkter kring gymmet. Vi kommer också att ha ett uppstartsmöte i den befintliga träningslokalen torsdagen den 13 februari klockan 12:30–13:30, då du också kan delta och lämna dina förslag.

Mer information

Kontaktuppgifter till Marcus Lindström

Läs mer om högskolans gym