Ny chef för textila labb

Anneli Bentzlin

Vad innebär din roll som chef över de textila labben?

– Min roll innebär att jag är ansvarig för labbsalarna och de tekniker som arbetar där, men också att se till att det fungerar med utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vilka utmaningar ser du i rollen som chef?

– Utmaningen är att få ett schema som fungerar för utbildningen, att se över kurser för att få en bra balans. Jag vill också se till att vi får mer plats för forskning och uppdragsutbildningar för företag. Och inte minst, att det är roligt att gå till jobbet.

Vad gjorde du innan du gick över till din nya tjänst?

– Jag var eventkoordinator med det övergripande ansvaret för alla event på högskolan.

Hur länge har du jobbat på högskolan?

– Jag har arbetat här sedan 2006, men jag har varit på högskolan ända sedan 2003 då jag började som student på Textilhögskolan.

I vilka roller har vi kunnat möta dig under åren?

– Jag har arbetat med en mängd olika arbetsuppgifter. Jag startade på Textilhögskolan med rekrytering av nya studenter. Sedan har jag hållit i öppet hus och varit internationell koordinator, med mera. Och senast var jag alltså eventkoordinator.

Hur vill du vara som chef?

– Jag vill vara en ledare som tillsammans med labbteknikerna höjer oss ett snäpp högre. Jag vill vara den som man kan komma till, så löser vi tillsammans det som kommer upp. Vi ska vara varandras styrkor. Att lyssna, vara uppmärksam och inge förtroende är egenskaper som jag ser som viktiga som chef.

Vad gör du gärna på fritiden?

– Då upptäcker jag nya platser, jag ser mig gärna omkring. Jag tränar, klättrar och vandrar. Jag gör det som jag hinner med, men tiden är lite kort ibland.

Text och foto: Solveig Klug