PAUS öppnar dörrar och ger nya perspektiv

Illustration: två händer i varin ända av en trädbåge

Om PAUS
PAUS står för Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan. Det är ett projekt som delfinansieras av Vinnova med syfte att öka rörlighet och kunskapsutbyte mellan akademi och omgivande samhälle. PAUS innebär att du som medarbetare under en bestämd tidsperiod spenderar en del av din arbetstid i en verksamhet utanför akademin.
Läs mer om PAUS.

Syftet med PAUS är att etablera och utöka samverkan mellan högskolan och externa verksamheter, samtidigt som det skapar möjligheter till ökad kvalitet på högskolans utbildningar.

En chans till kunskapsutbyte

Eva Hesslow, universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, gör sin PAUS en dag i veckan på en grundskola i Kungsbacka kommun. Hon samverkar framför allt med svensklärare i årskurs 7 och ser många fördelar med sin PAUS.

– Det är mycket som är utvecklande. Att återigen vara i ”hetluften” som högstadielärare är både utmanande, lärorikt och väldigt roligt, säger Eva Hesslow. Det är också ett sätt för mig att stärka min trovärdighet gentemot mina egna studenter.

Under sin vistelse arbetar hon med planering, genomförande och utvärdering av undervisning med särskilt fokus på ett språk- och läsutvecklande arbete. Hon berättar att PAUS innebär ett viktigt kunskapsutbyte mellan henne och verksamheten.

– Min förhoppning är att jag bidrar med handledande, utmanande och fördjupande frågor, för att vi tillsammans ska kunna lyfta undervisningen ytterligare och lära av varandra. Jag kan även bidra med och diskutera aspekter synliggjorda i aktuell svenskämnesdidaktisk forskning.

Kommer närmare verkligheten

Laura Darcy, universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, såg PAUS som en chans att uppdatera sig genom att ta del av den kliniska utvecklingen i praktiken. För henne var det ett sätt att komma närmare den verklighet som studenterna har framför sig.

– Jag är själv barnsjuksköterska och stolt över min profession, men det är många år sedan jag jobbade kliniskt. Mycket av vården är sig lik, men det finns ny teknik och nya system, nya grupper av vårdtagare och fler krav på de som jobbar inom vården. Jag ville därför ta chansen att uppdatera mig och utveckla utbildningens arbetslivsförankring, säger hon.

Bra sätt att hitta nya områden för forskning

Clemens Thornquist, professor vid Akademin för textil, teknik och ekonomi, gör sin PAUS i verksamheter som arbetar med produktutveckling av outdoor-produkter. Han tycker också att PAUS är en bra möjlighet att uppdatera sig på fältet, något som är givande för både forskning och utbildning.

– Det viktigaste har varit att få möjlighet att hitta och utveckla nya områden och utgångspunkter för utbildning och forskning genom att bygga upp nya kontakter. Personligen har det även varit väldigt givande att lära sig mer om processer och perspektiv inom outdoor. Det i sin tur ger en ökad trygghet i att formulera nya frågeställningar eller i undervisning och diskussion med studenter, säger Clemens Thornquist.

Knyter kontakter för framtida samarbeten

Alla tre är överens om att PAUS är ett värdefullt tillfälle att knyta nya kontakter.

– Min kontaktperson i verksamheten har öppnat många dörrar för mig och fungerar som ett bollplank för diskussioner och idéer. Hon är dessutom huvudhandledare, så vi kommer att ha ett fortsatt nära samarbete kring studenternas VFU även i fortsättningen, säger Laura Darcy.

Även Eva Hesslow understryker de stora fördelarna med att knyta kontakter – allt från gästföreläsare till samarbeten inför nya forskningsprojekt.

– Jag såg det som positivt att få möjlighet att ta del av skolans värld igen, liksom att knyta kontakter för exempelvis gästföreläsningar för våra studenter inom de olika lärarprogrammen, säger Eva Hesslow.

En PAUS är dessutom en spännande chans att möta det oväntade, även för dig med lång erfarenhet inom högskolevärlden.

– Var flexibel! Det kanske inte blir som du har tänkt dig utan ännu bättre om du är öppen för att ta chanser och vara med på så mycket du kan, understryker Laura Darcy.

Text: Emilia Vermelin
Porträttfoto: Ida Danell
Illustration: Mostphotos