Bibliotekets Språkverkstad och Sökverkstad öppnar igen

Kvinna våndas framför dator

Språkverkstaden 

Språkverkstadens verksamhet startar upp i biblioteket vecka 4 och första tillfället är den 22 januari. I Språkverkstaden erbjuds språkpedagogisk handledning i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Den finns på fjärde plan i biblioteket i rum J441 och du får tillgång till stationära datorer och grupprum. Språkverkstaden är en drop-in-verksamhet, du behöver inte boka tid i förväg. 

Sökverkstaden 

Har du frågor kring informationssökning, databaser, referenshantering och liknande och behöver någon att diskutera dina frågor med är du välkommen till bibliotekets sökverkstad. Där har du möjlighet att få både stöd i informationssökning samt handledning i akademiskt skrivande från Språkverkstadens språkpedagoger. Sökverkstaden är öppen på torsdagar mellan kl: 12:00-15:00 med drop in i språkverkstadens lokal, J441.

Välkomna!

Text: Lena Holmberg
Bild: Unsplash