Förändringar i databasutbudet 2020

Data

Nya databaser

  • Knovel library -  en e-boksplattform med referensverk inom alla ingenjörsämnen. 

Förändringar i befintliga databaser

  • Zeteo har uppgått i databasen JUNO
  • Emerald har utökats med samlingen Social Sciences bestående av cirka 165 bokserier med totalt över 500 titlar

Avslutade databaser

  • Geodata via GET
  • Infotorg Juridik (samma innehåll och mycket mer hittas i JUNO)

För mer detaljer kring förändringarna i databasutbudet 2020, se webbsidan Databaser 2020.

Om du har frågor som berör förändringarna i databasutbudet vänligen kontakta Martin Borg på biblioteket.

Text: Klaz Arvidson